สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการล้างทำความสะอาดตู้น้ำเย็น ณ วิทยาเทคนิคลพบุรี

           

คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรม ดำเนินการล้างทำความสะอาดตู้น้ำเย็น ณ วิทยาเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง