สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมประชุม ชี้แจง เตรียมความพร้อมในการออกฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา

           

คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมประชุม ชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกงาน ของรักเรียนระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-8 และ ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1-13 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โดมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง