สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกงานกับ บริษัทสี่พระยา

           

บริษัทสี่พระยา เข้าสัมภาษณ์และรับนักศึกษาฝึกงาน (ระบบทวิภาคี) สาขางานไฟฟ้าควบคุม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง