สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูอาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

           

ตัวแทนคณะครูอาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง