สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งพัดลมเพดาน โถงอาคารตึกอำนวยการวิทยาเทคนิคลพบุรี

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดย ครูอภัย สุดจิตร หัวหน้าแผนกวิชา ครูณัฐพล กิ่งไทร ครูคณิน บุญเพ็ง และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการติดตั้งพัดลมเพดาน โถงอาคารตึกอำนวยการ วิทยาเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง