สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง