สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

           

นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. ณ โดมเอนกประสงค์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง