สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการพิธิลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2561

           

                    พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ                        

วันที่พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์  2561

เวลา 10.00 น. -11.00 น. 

ณ ห้องประชุมทะเลชุบศร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 มีนาคม 2564 แหล่งที่มา : งานความร่วมมือ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานความร่วมมือ