สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการพิธิลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2562

           

พิธีบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่  22  มิถุนายน  2562  เวลา  13.00-15.00  น.

ณ ห้องประชุม  อาคารวิทยบริการชั้น 3  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 มีนาคม 2564 แหล่งที่มา : งานความร่วมมือ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานความร่วมมือ