สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ.ลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 (E-commerce)

           

        การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 "ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ