สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ครูเกษียญอายุราชการย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

           

ครูเกษียญอายุราชการพร้อมคณะครูอาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยพร้อมกับมอบของที่ระลึกแด่ครูเกษียญ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 ตุลาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์