สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 1/2563

           

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2563 นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ประจำปีการศึกษา 1/2563 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 กันยายน 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์