สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการสวนสมุนไพร พระโอสถพระนารายณ์

           

วังอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  โครงการสอนสมุนไพร พระโอสถพระนารายณ์ อบรมเชิงปฎิบัติการสมุนไพรตำรับ

พระโอสถพระนารายณ์สืบสานตำราพระโอสถพระนารายณ์ (ยาพระอังคบพระเส้น ตำรับที่ ๕๗ ) ณ ห้องเฟืองทองอนุสรณ์

ดำเนินการโดย หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ #โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนืองมาจากพระราชชดำริฯ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 กันยายน 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์