สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูอาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นฝ่ายต้อนรับลงทะเบียน

           

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะครูอาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นฝ่ายต้อนรับลงทะเบียนในกิจกรรม

Morning Bfief จังหวัดลพบุรีครั้งที่ 4 และพิธีลงนาม Mou กับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 กันยายน 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์