สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ เทศบาลเมืองลพบุรี

           

ตัวแทนครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าร่วมโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมจักรยานยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ฝึกอาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โดมเทศบาลเมืองลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง