สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           

ประชุมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทั้งอบรมการเรื่องพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมที่ตนควรมี และคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ โดมอเนกประสงค์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง