สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           

ตัวแทนครู และ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง