สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           

นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และร่วมประชุม นักศึกษา ปวช.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 11 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง