สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บริการ Fix it canter ณ อบต. ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

           

ตัวแทนคณะครู นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ ครูฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ได้ร่วมออกบริการ Fix it canter ณ อบต. ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 11 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง