สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คัดกรองนักเรียนภายใต้การเฝ้าระวังโควิด-19

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมปฏิบัติงาน คัดกรอง นักเรียนภายใต้การเฝ้าระวังโควิด-19 ทั้งด้านหน้าและหลังวิทยาลัยฯ

ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 11 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง