สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ออกหน่วยบริการ FIX IT CENTER ร่วมกับ โครงการ​จิตอาสาพระราชทาน​ ณ วัดกระเจียว จ.ลพบุรี

           

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ออกหน่วย บริการ FIX IT CENTER ร่วมกับ โครงการ​จิตอาสาพระราชทาน​ ณ วัดกระเจียว จ.ลพบุรี
โดยมีผู้ร่วมปฏิบัติงานดังนี้

๑. ครูปราโมทย์​ ผดุงศิลป์
๒. นางสาวสุรีรัตน์​ สุขแสง 
ครูฝึกประสบการณ์
๓. นายวิทยา​ ณรงค์​ศักดิ์​สุขุม ครูฝึกประสบการณ์
๔.​ นางสาวสุริวิพา โอกระโทก ครูฝึกประสบการณ์
๕. นายจตุรพัฒน์​ คำนัน ครูฝึกประสบการณ์

๖. นายชลธรณ์ สายจันทร์​ (3ชฟ1)

๗. นายกษิดิ์เดช​ ปทุมมาศ​ (3ชฟ1)

๘. นางสาวน้อมฤดี​ ดับโสก​ (3ชฟ1)
๙. นางสาวจินดารัตน์​ สัมฤทธิ์รินทร์​ (3ชฟ1)
๑๐. นายวัลย์รพ พลสูงเนิน​ (3ชฟ3)
๑๑. นายอนุชา​ อาสานอก​ (3ชฟ3)

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 11 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง