สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบ Block Course

           

ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบ Block Course เน้นการเรียนการสอนทักษะปฎิบัติของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

โดย

ครูอภัย สุดจิตร

ครูศักดา ปาลวัฒน์

ครูณัฏฐา ใจมา

ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง