สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา ปวส.๑ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

           

ประชุม นัดหมาย ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการเว้นระยะห่าง ป้องกัน รักษาสุขภาพ การเรียนระบบออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในช่วงเฝ้าระวังโควิค-19 ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ กลุ่ม ๑-๑๓ จำนวน ๒๑๖ คน
ระดับชั้น ปวส.๒ กลุ่ม ๑-๔ จำนวน ๙๓ คน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ ๕-๘ ออกฝึกงาน

ณ โดมอเนกประสงค์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง