สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา ปวช.๒ และ ปวช.๓ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

           

ประชุมชี้แจง นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ กลุ่ม ๑-๘ จำนวน ๑๖๖ คน

และ ระดับชั้น ปวช.๓ กลุ่ม ๒,๔,๖,๘ จำนวน ๙๐ คน

เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 การเข้าถึงการเรียนการสอนระบบออนไลน์ต่าง ๆ การแบ่งกลุ่มย่อย การเว้นระยะห่าง การเข้าใช้พื่นที่แผนกฯ การป้องกันต่าง ๆ

ณ โดมอเนกประสงค์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง