สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

           

ประชุมชี้แจง นักเรียนนักศึกษา ระดับ ชั้น ปวช.๑ กลุ่ม ๑-๑๐ จำนวน ๒๒๒ คน แนวทางการป้องกันโควิค-19 ตามมาตรการที่รัฐกำหนด กติกาการเข้าใช้พื้นที่ วิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มเรียน การแบ่งกลุ่มย่อย การเรียนการสอนการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ต่าง ๆ โดยนำนักศึกษาพบครูในแผนกวิชา พบครูที่ปรึกษา พบครูประจำวิชาแผนกต่าง ๆ

ณ โดมอเนกประสงค์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง