สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

           

ประชุมคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

มอบหมายแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลดความเสี่ยง ลดปริมาณความหนาแน่น การบูรณาการ รูปแบบการจัดการเรียน

ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง