สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

           

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหารและหัวหน้าแผนก

เพื่อเตรียมความพร้อม แนวทางการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในช่วงเฝ้าระวัง สถานการณ์โควิด-19

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง