สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แนวทางเพื่อรับนักศึกษาระดับทวิภาคี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

           

งานทวิภาคีและงานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ร่วมกับ บ.สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ประชาสัมพันธ์ แนวทางเพื่อรับนักศึกษาระดับทวิภาคี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่น ๆ เข้าฝึกงาน

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง