สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โครงการบ้านพักพิงผู้ยากไร้

           

ตัวแทนคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

โครงการบ้านพักพิงผู้ยากไร้ ต.โคกตูม จ.ลพบุรี

โดย

ครูณัฐพล กิ่งไทร
ครูปราโมทย์ ผดุงศิลป์
ครูคณิน บุญเพ็ง
ครูธิติ บุญชู
ครูอภิชาติ เถื่อนพรม

และศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 เมษายน 2566 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ