สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าภายในบ้าน โครงการบ้านผู้ไร้ที่พึ่ง

           

ตัวแทน คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดำเนินการติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าภายในบ้าน ในโครงการบ้านผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๐ หลัง ต.โคกตูม จ.ลพบุรี

โดย
ครูปราโมทย์ ผดุงศิลป์
ครูณัฐพล กิ่งไทร
ครูทรงธรรม มีศรี
ครูคณิน บุญเพ็ง

วันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง