สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำหน้ากาก Face Shield

           

คณะนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ปวส.๑ กลุ่ม ๕-๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)
ที่จัดทำหน้ากาก 
Face Shield มอบให้กับ
สาธารณสุข จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ตำรวจ จุดสกัด บัวหลวง
อบต.วังกำแพง
กลุ่ม

อสม.วังเพลิง
อสม.บ้านชี
อสม.ดอนดึง
อสม.ยางราก
อสม.ศรีเทพ
อสม.บ่อทอง
อสม.สนามแจง
อสม.ช่องแค
อสม.หนองแขม
อสม.สายห้วยแก้ว

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง