สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสถานกำปงสปือ

           

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสถานกำปงสปือ ในการพัฒนาประสบการณ์

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

โดยท่านณรงค์ แผ้วพลสง เลขาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ท่านพล.อ.อธิคม สุขสมสถาน เลขาธิการอำนวยการโครงการฯ

พร้อมด้วย ท่านผอ.เรวัช ศรีแสงอ่อน และคณะครูนิเทศ

ในการนี้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมดำเนินการในการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ของนักศึกษากำปงสปือ ณ บริษัทอาซีฟา จำกัด มหาชน

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง