สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

           

Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ.อบต ดอนโพธ์

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (หลักสูตรการทำมุ้งลวด)

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน