สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 7-11 สาขาสวนราชานุสรณ์ จ.ลพบุรี

           

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  ณ 7-11 สาขาสวนราชานุสรณ์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์