สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

           

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2563

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วามโครงการอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถส่งเอกสารได้ที่
      งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 หรือสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 16 กรกฏาคม 2563 
 
    
 
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 กรกฎาคม 2563 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ