สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ขอความอนุเคราะห์ ทางแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ซ่อมแซมป้ายหน่วยงาน

           

    ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมป้ายหน่วยงานที่ชำรุด เสียหาย มายังวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

    ในการนี้ ทางผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ทางแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะโดยคณะครูและนักศึกษาได้ดำเนินงาน ซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้ง และแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ