สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563

           

แจ้งนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563
กำหนดการส่งเอกสาร
-สำหรับรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับ
    ส่งเอกสาร ในวันที่ 1-3 ก.ค. 2563
-สำหรับรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับ
   ส่งเอกสาร ในวันที่ 3-13 ก.ค. 2563
ที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ทั้งนี่ ขอให้นักเรียนนักศึกษาจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่งเอกสารค่ะ
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับ https://drive.google.com/open?id=1X-JvYIHUKBu2gTQgyTfbqTR6UPJJOd16
สำหรับรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับ https://drive.google.com/open?id=1Wht2GNiKKtJfLURRYQ_XivLf7iXhM_qt
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 เมษายน 2566 แหล่งที่มา : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ