สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาเเผนกวิชาการตลาด เเผนกวิชาอาหารเเละโภชนาการ

           

นักเรียนนักศึกษาเเผนกวิชาการตลาด เเละเเผนกวิชาอาหารเเละโภชนาการ เขาศึกษาดูการดำธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 มีนาคม 2563 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ