สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

           

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนองม่วง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. - 12.00 น 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 มีนาคม 2563 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ