สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน

           

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 

เข้าศึกษาดูโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 เมษายน 2563 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาผู้ดูแลระบบ