สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ศึกษาดูงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

           

       วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 คณะครู นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการ      โลจิสติกส์ และ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตลอดจนประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคี ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มีนาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์