สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาระบบทวิภาคี ออกฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           

บริษัทนันทวรรณ แมนเนจเม้นท์จำกัด ในเครือThai Obayashi Corp.,Ltd รับนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานไฟฟ้าควบคุม  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ออกฝึกอาชีพ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 มีนาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง