สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันกำปงสปือ

           

ตัวแทน ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันกำปงสปือ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ บริษัทอาซีฟา จำกัด มหาชน ในการนี้ได้ติดต่อประสานงานเบื้องต้นกับ บริษัท โดยบริษัท เปิดโอกาสให้สำหรับนักศึกษาแผนกไฟฟ้า ปวส. (ทวิภาคี) จำนวน ๔ คน และ ป.ตรี จำนวน ๒ คน เข้าฝึกประสบการณ์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง