สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ทำบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           

ทำบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แผนกขอขอบคุณ คณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน ที่มาร่วมงานทุกคน ขอบคุณศิษย์เก่าที่นำอาหารมาร่วมเลี้ยงรุ่นน้อง ขอบคุณทีมงาน ปวส.๒ ทุกคน ที่จัดเตรียมงานทำบุญครั้งนี้ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง