สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อบรมการบริหารงานแบบ LEAN เพื่อลดต้นทุน

           

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ จาก วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานแบบ LEAN  เพื่อลดต้นทุน แนวทางขจัดความสิ้นเปลือง ลดเวลาสูญเปล่า รวมทั้งมอบสื่อการจัดการเรียนการสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ให้กับแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์