สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

งานบริการชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าเบื้องต้น

           

ตัวแทนครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ออกบริการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 
โดย
ครูปราโมทย์ ผดุงศิลป์
ครูณัฐพล กิ่งไทร
นักเรียนระดับ ปวส.2
1. สรายุทธ์ พนมสวย
2. บัณฑร ปานตะโหนด
3. ราชันย์ สวนสืบ
4. อาณาจักร แก้วไทย

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง