สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ติดตั้งระบบไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

           

งานบริการชุมชน ครูธิติ บุญชู และครูคณิน บุญเพ็ง นำนักศึกษา ระดับ ปวส.2 กลุ่ม 5 เข้าติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานเปิดบ้าน ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง