สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

งานบริการตรวจสอบและแก้ไขเครื่องกลึงชิ้นงาน

           

ครูอภิชาติ เถื่อนพรม นำนักเรียนช่างไฟฟ้า ปวส.2 กลุ่ม 5 และ ปวช.3 กลุ่ม 5 เข้าตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น เครื่องกลึงชิ้นงาน และเครื่องกัดโลหะ โดยเข้าเปลี่ยนอะไหล่ระบบไฟฟ้าของเครื่องกลึงชิ้นงาน และเครื่องกัดโลหะ ผลการปฏิบัติงาน คือ ระบบไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์ของเครื่องจักร สามารถใช้งานได้ปกติ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง