สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นตัวแทนร่วมพิธีร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ณ เทศบาลเมืองจังหวัดลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง