สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อ

           

         เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วาสุกรี) ได้นำความรู้เกี่ยวกับวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และกิจกรรม Drop Test รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ให้กับ นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้น ปีที่ 2 ของแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยได้รับเกียรติจาก   นายมนตรี  สุวรรณภักดีจิต เป็นประธานในการเปิดการอบรมและแนะแนวการศึกษาต่อ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์